• Oferowane rośliny zabezpieczone są w możliwie najlepszy sposób na czas transportu.
 • Dokładamy dużo starań i uwagi, aby oferowane rośliny były zdrowe i w nienagannym stanie przedstawionym w ofercie danego produktu. Jeśli dojdzie jednak do uszkodzenia/przechłodzenia/przegrzania roślin w transporcie należy zgłosić zaistniałą sytuację najpóźniej w ciągu jednego dnia od otrzymania przesyłki poprzez adres e-mail (biuro@exotic-market.eu) oraz zamieścić adekwatne zdjęcia dokumentujące stan rośliny bezpośrednio po odpakowaniu i/lub pogarszający się stan rośliny w ciągu jednego dnia od otrzymania przesyłki.
 • Reklamacji nie podlegają naturalne zmiany fizjologiczne i/lub morfologiczne, które widoczne były na zdjęciach oferowanej rośliny lub informacje o nich były zawarte w opisie.
 • Reklamacji nie podlegają stare zmiany/uszkodzenia mechaniczne, które powstały jeszcze u producenta, a nie wpływają na dalszy wzrost rośliny.
 • Reklamacji podlegają uszkodzenia powstałe podczas transportu oraz obecność szkodników.
 • Roślina, która podlega reklamacji musi zostać odesłana do Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej w pierwszy dzień roboczy po najbliższym weekendzie. Towar musi zostać odesłany w stanie, w którym został on dostarczony do Klienta. Podjęcie czynności takich jak: przesadzanie, dzielenie, obcinanie korzeni lub liści, cięcie rośliny na mniejsze fragmenty oznacza akceptację towaru i uniemożliwia jego reklamację oraz zwrot.
 • Sprzedawca w przypadku reklamacji może proponować indywidualne metody rozwiązania sytuacji, które nie wymuszają odesłania reklamowanej rośliny. W takim przypadku dany proces reklamacyjny obowiązują indywidualne ustalenia.
 • W przypadku odesłania towaru zgodnie z warunkami reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów towaru i wysyłki na rzecz Klienta chyba że ustalone zostały indywidualne warunki rozwiązania reklamacji.
 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Chęć odesłania towaru musi zostać zgłoszona Sprzedawcy przed odesłaniem towaru.
 • Towar musi zostać zabezpieczony na czas transportu w taki sam sposób, w jakim go otrzymaliśmy oraz odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, która dostarczyła towar do Klienta. Złe zabezpieczenie towaru na czas transportu zwrotnego, które doprowadzi do zniszczenia/uszkodzenia/przechłodzenia/przegrzania towaru uniemożliwia otrzymanie całkowitego zwrotu środków za towar.
 • W przypadku zwrotu towaru bez podania przyczyny koszty transportu nie są zwracane Klientowi, prosimy o przemyślane zakupy.
 • Podjęcie czynności takich jak: przesadzanie, dzielenie, obcinanie korzeni lub liści, cięcie rośliny na mniejsze fragmenty oznacza akceptację towaru i uniemożliwia jego zwrot.